norsk

Som snakket om i går angående eventuelt elektro arbeidsomfanget ifbm. Endringsordre flytting venter (changes for the vents). Elektro kan få litt arbeidsomfang pga. bonding (utjevning) av systemet, dersom løsning av å kutte rørene et sted og flytting/ forlengelse blir aktuelt. Men må sjekkes offshore om det er akkurat på denne posisjonen noe med bonding og lasking. OFFSHORE befaringen er akkurat i gang nå. Vi må avvente resultatene og oppdagelser fra OFFSHORE. Dersom det blir aktuelt, 30 t anslås til gjennomføringsfasen, for MTO og materialbestilling, noen skisser (men ingen AS-BUILT og en liten jobbpakke.

engelsk

Who talked about yesterday regarding the possible scope of electrical work ifbm. Changes for the vents. Elektro can get some workload due to. bonding (leveling) of the system, if the solution of cutting the pipes somewhere and moving / extending becomes relevant. But must be checked offshore if there is anything in this position with bonding and lasking. The OFFSHORE inspection is underway right now. We have to wait for the results and discoveries from OFFSHORE. If applicable, 30 hours are estimated for the implementation phase, for MTO and material ordering, some sketches (but no AS-BUILT and a small job package.

OversetterEngelsk.com | Vilkår

Ikke glem å følge grammatikk og stavelsesregler i teksten du vil oversette. Et av de viktige punktene som brukere bør være oppmerksomme på når du bruker oversetterengelsk.com ordbokssystemet, er at ordene og teksten som brukes når oversettelsen lagres i databasen, og deles med andre brukere i innholdet på nettstedet. Av denne grunn ber vi deg om å være oppmerksom på dette problemet i oversettelsesprosessen. Hvis du ikke vil at oversettelsene dine skal publiseres i innholdet på nettstedet, vennligst kontakt oss på →"Ta kontakt med". Relevante tekster vil bli fjernet fra innholdet på nettstedet så snart som mulig.


Personvernregler

Tredjepartsleverandører, medregnet Google, bruker informasjonskapsler for å vise annonser basert på en brukers tidligere besøk på nettstedet eller andre nettsteder. Googles bruk av informasjonskapsler for annonsering gjør at vi og partnerne våre kan vise annonser til brukerne basert på besøkene deres på nettstedene dine og/eller andre nettsteder. Brukerne kan velge bort personlig tilpassede annonser ved å gå til Annonseinnstillinger. (Du kan også gi brukere muligheten til å velge bort en tredjepartsleverandørs bruk av informasjonskapsler for personlig tilpassede annonser, ved å henvise dem til www.aboutads.info/.)