norsk

TO LINGU-LÆRERE SOM HAR GÅTT SEG BORT... Yngvil har gått seg bort. Hun ringer til Pia som sitter hjemme foran datamaskinen med Google Maps. Yngvil : Pia, jeg har gått meg bort! Jeg er ikke kjent her fordi jeg er ny i byen. Kan du si meg veien til bakeriet? Jeg står utenfor/foran musikkbutikken, og jeg har veldig dårlig tid for jeg er nemlig kjempesulten! Pia : Haha, hvorfor tok du ikke med deg matpakke, Yngvil? Yngvil : Hva sier du? Jeg hører ikke så godt, for det romler sånn i magen! Pia : Ok, jeg skal hjelpe deg! Du kan gå rett frem og så ta til venstre. Bakeriet er på høyre side av veien. Det er ved siden av matbutikken. Lykke til og kos deg med matenJ Yngvil : Tusen Takk, Pia. Godt å vite at man har venner i nøden ... Pia har gått seg bort. Hun spør Yngvil, som hun treffer på et gatehjørne, om veien. Pia: Unnskyld kan du si meg veien til kinoEN? Jeg står foran bakeriET. Yngvil : Ja, Pia, det er lett. Gå rett frem til Trondheimsveien. Gå forbi Rema 1000, og PÅ (din) VENSTRE SIDE, rett frem, VED SIDEN AV Kaffebrenneriet, FINNER du kinoen. Pia: Unnskyld, kan du si det én gang til ? Yngvil : Haha, kanskje jeg heller skal bli med deg på kino ? Du kan lage noen slike dialoger, selv. Du kan også øve deg sammen med én i familien, noen på jobben, eller gå ut på gaten og spør noen om veien !!!

engelsk

TWO LINGUINE TEACHERS WHO HAVE GONE ... Yngvil has passed away. She calls Pia who is sitting at home in front of the computer with Google Maps. Yngvil: Pia, I've gone away! I'm not known here because I'm new to town. Can you tell me the way to the bakery? I'm standing outside / in front of the music store, and I'm having a really bad time because I'm really good at it! Pia: Haha, why did you not bring a packed lunch, Yngvil? Yngvil: What do you say? I do not hear very well, because it rumbles like that in my stomach! Pia: Okay, I'll help you! You can go straight ahead and then turn left. The bakery is on the right side of the road. It's next to the grocery store. Good luck and enjoy your foodJ Yngvil: Thank you very much, Pia. Good to know you have friends in need ... Pia has passed away. She asks Yngvil, whom she meets on a street corner, about the road. Pia: Excuse me, can you tell me the way to the cinema? I'm in front of the bakery. Yngvil: Yes, Pia, it's easy. Go straight ahead to Trondheimsveien. Walk past Rema 1000, and ON (YOUR) LEFT SIDE, straight ahead, NEXT to the Coffee Distillery, DO YOU FIND THE CINEMA. Pia: Excuse me, can you say that one more time? Yngvil: Haha, maybe I should rather go with you to the cinema? You can create some such dialogues, yourself.You can also practice with someone in the family, someone at work, or go out on the street and ask someone about the road !!!

OversetterEngelsk.com | Vilkår

Ikke glem å følge grammatikk og stavelsesregler i teksten du vil oversette. Et av de viktige punktene som brukere bør være oppmerksomme på når du bruker oversetterengelsk.com ordbokssystemet, er at ordene og teksten som brukes når oversettelsen lagres i databasen, og deles med andre brukere i innholdet på nettstedet. Av denne grunn ber vi deg om å være oppmerksom på dette problemet i oversettelsesprosessen. Hvis du ikke vil at oversettelsene dine skal publiseres i innholdet på nettstedet, vennligst kontakt oss på →"Ta kontakt med". Relevante tekster vil bli fjernet fra innholdet på nettstedet så snart som mulig.


Personvernregler

Tredjepartsleverandører, medregnet Google, bruker informasjonskapsler for å vise annonser basert på en brukers tidligere besøk på nettstedet eller andre nettsteder. Googles bruk av informasjonskapsler for annonsering gjør at vi og partnerne våre kan vise annonser til brukerne basert på besøkene deres på nettstedene dine og/eller andre nettsteder. Brukerne kan velge bort personlig tilpassede annonser ved å gå til Annonseinnstillinger. (Du kan også gi brukere muligheten til å velge bort en tredjepartsleverandørs bruk av informasjonskapsler for personlig tilpassede annonser, ved å henvise dem til www.aboutads.info/.)