norsk

• Studie skal utføres for å sikre tilstrekkelig dokumentasjon for gjennomføring av valgt konsept, og detaljere løsning beskrevet. • Konsept er valgt ut i fra følgende kriterier: • Oppgradert system skal ha tilstrekkelig kapasitet til å sikre sikker operasjon i alle forventede værsituasjoner • Designet ihht GEK112743 and TR3015 Gas turbine amendments to API 616 • Bruke opprinnelig anti-icing control system logikk • Mulig å installere uten produksjonsstans • Lav kompleksitet og uten betydelige økninger i operasjonelle risiko • Ingen reduksjon i turbineffektiviteten • Definisjonsstudiet skal sikre at endelig detaljerte løsning er ihht Konseptvalgskriterien.

engelsk

• Study shall be carried out to ensure sufficient documentation for the implementation of the chosen concept, and detailed solution described. • Concept is selected based on the following criteria: • Upgraded system must have sufficient capacity to ensure safe operation in all expected weather situations • Designed according to GEK112743 and TR3015 Gas turbine amendments to API 616 • Use original anti-icing control system logic • Possible to install without stopping production • Low complexity and without significant increases in operational risk • No reduction in turbine efficiency • The definition study must ensure that the final detailed solution is in accordance with the Concept Selection Criterion.

Vilkår

Ikke glem å følge grammatikk og stavelsesregler i teksten du vil oversette. Et av de viktige punktene som brukere bør være oppmerksomme på når du bruker oversetterengelsk.com ordbokssystemet, er at ordene og teksten som brukes når oversettelsen lagres i databasen, og deles med andre brukere i innholdet på nettstedet. Av denne grunn ber vi deg om å være oppmerksom på dette problemet i oversettelsesprosessen. Hvis du ikke vil at oversettelsene dine skal publiseres i innholdet på nettstedet, vennligst kontakt oss på →"Ta kontakt med". Relevante tekster vil bli fjernet fra innholdet på nettstedet så snart som mulig.


Personvernregler

Tredjepartsleverandører, medregnet Google, bruker informasjonskapsler for å vise annonser basert på en brukers tidligere besøk på nettstedet eller andre nettsteder. Googles bruk av informasjonskapsler for annonsering gjør at vi og partnerne våre kan vise annonser til brukerne basert på besøkene deres på nettstedene dine og/eller andre nettsteder. Brukerne kan velge bort personlig tilpassede annonser ved å gå til Annonseinnstillinger. (Du kan også gi brukere muligheten til å velge bort en tredjepartsleverandørs bruk av informasjonskapsler for personlig tilpassede annonser, ved å henvise dem til www.aboutads.info/.)